Vad är geovetenskap?

Vad är egentligen geovetenskap?

Geovetenskap är ett samlingsbegrepp
för de vetenskaper som kan kopplas till
planeten Jorden (Earth Sciences).
Inom geovetenskapen studeras
såväl den fasta jorden,
som atmosfären, hydrosfären
och biosfären.
Klart att det blir intressant!