Om…

Västerbotten geovetenskapliga förening utger tidskriften Markkontakt med 4 nr/år

Redaktionsadress: Björnvägen 28, 906 43 Umeå
Redaktörer: Mauno Lassila, 090-12 68 15, Jan Åberg, 072-205 92 68
Ansvarig utgivare: Anders Jonsson, anders.jonsson@emg.umu.se

Om föreningen
Ordförande: Anders Jonsson
Sekreterare: Erland Sköllerhorn
Kassör: Ylva Ågren
Övriga ledamöter i styrelsen:  Hans-Erik Johansson, Camilla Jonsson, Mauno Lassila, Jan Åberg

Stöd föreningen – bli medlem!
(Avgifter giltiga för 2015, plusGiro: 486 63 52-0)
Familj, företag, skola 100:-
Vuxen 80:-
Student 60:-
Junior (gymnasiet och yngre) 40:-

Medlemsförmåner:
Tidskriften markkontakt 4 nr/år,
subventionerade exkursioner,
gratis rådgivning och faktauppgifter mm.